عرض تسلیت به همکار محترم جناب آقای عباسعلی قربانزاده بجستانی

جناب آقای عباسعلی قربانزاده بجستانی
بازرس محترم شرکت مرکزی زیارتی استان خراسان رضوی و مدیرعامل شرکت زیارتی هادیان دیار رحمت

چه‌ غمناک است گفتن تسلیت ،اما رضا به تقدیر الهی و تسلیم اراده پروردگاریم ،در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری می خواهد عظیم ، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز سفر کرده "ام الشهید حسن قربان زاده" غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم.
شرکت مرکزی خدمات زیارتی استان خراسان رضوی


نوشته شده در تاریخ:2020-10-24 08:01:30

shamsereza.ir